Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Zielony dach to nie ekstrawagancja

Zielony dach to nie ekstrawagancja

W obliczu zmian klimatycznych wprowadzanie zieleni do zabetonowanych miast ma ogromne znaczenie.

Prawidłowo wykonany zielony dach to retencja wody opadowej i zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej.

Zielony dach daje Inwestorowi realne korzyści finansowe, a ponadto wiele dodatkowych – dla środowiska i człowieka.

Czytaj więcej…