Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Zielona akupunktura miast

Zielona akupunktura miast

Akupunktura miasta czyli ukierunkowane i punktowe „ukłucia” zielenią w przestrzeni miejskiej, zmierzające do jej naprawy, ożywienia i aktywizacji.

W obliczu zmian klimatycznych wprowadzanie zieleni do zabetonowanych miast ma ogromne znaczenie.

Czytaj więcej…