Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Zakończenie ostatniego etapu robót w Żernicy

Zakończenie ostatniego etapu robót w Żernicy

Montaż obróbek blacharskich kończy nasze roboty na tarasach domu jednorodzinnego w Żernicy.