Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Ochrona i zagospodarowanie wody – retencja

Exosystem.
Woda i zieleń stanowią gwarancję przyjaznego człowiekowi mikroklimatu.

W świetle zmian klimatycznych, gwałtownych zjawisk pogodowych – burz, nawałnic, powodzi oraz nasilających się niedoborów wody, a także rosnących cen wody i odbioru ścieków –  retencja wody, czyli ochrona i zagospodarowanie wody opadowej, staje się niezbędna zarówno w wielkich firmach i przedsiębiorstwach, jak i w małych gospodarstwach domowych.

Zebranie maksymalnej ilości wody z dachu i tarasu w sposób kontrolowany i zagospodarowanie jej oraz zatrzymanie maksymalnie dużej ilości wody w miejscu opadu – taki jest cel naszego działania. Zabiegi te przyczyniają się do tworzenia korzystnego dla ludzi, zwierząt, roślin mikroklimatu, tj. zmniejszenia odpływu powierzchniowego wody deszczowej z terenów biologicznie czynnych i odciążenia instalacji kanalizacyjnej oraz zasilenia wód podziemnych.

Prawidłowo zaizolowane dachy i tarasy umożliwiają zebranie i wykorzystanie całej wody opadowej.

Oferujemy przyjazne ekologii rozwiązania – optymalny dobór form retencji uwzględniający przepuszczalność gruntu, ukształtowanie terenu, funkcjonalność obiektu oraz warunki glebowe dla przewidywanej i istniejącej szaty roślinnej, m.in.:

  • podziemne lub naziemne zbiorniki retencyjne magazynujące wodę wykorzystywaną do użytku wewnątrz budynku i w ogrodzie – od prostego zasilania węża ogrodowego po skomplikowane instalacje ekonawadniania
  • stawy i oczka wodne z izolowanym dnem i przelewami do studni chłonnych lub rozsączaniem po nieutwardzonym terenie w kierunku m.in. tzw. ogrodów deszczowych – szczególnie z uwzględnieniem roślin o systemach korzeniowych magazynujących wodę
  • stawy z filtrowaną roślinnie wodą opadową
  • stawy, oczka wodne, rowy pełniące funkcję studni chłonnych – mogące również służyć jako miejsca przechwytywania nadmiaru wody opadowej
  • naturalne nawierzchnie przepuszczalne, tj. nawierzchnie żwirowe, kamienne, brukowe (zamiast alejek asfaltowych i betonowych), odprowadzające nadmiar wody opadowej bezpośrednio do gruntu
  • dachy zielone – pochłaniacze wody, które poza walorami estetycznymi – chronią także przed promieniowaniem, hałasem, zimą przed utratą ciepła, a latem – przed przegrzaniem
  • łąki kwietne – zatrzymują kilkukrotnie więcej deszczówki niż tradycyjny trawnik, zapraszają pożyteczne stworzenia do ogrodu ( motyle, pszczoły )
  • łąki i trawniki kamienne – zabezpieczają przed przyspieszonym odparowywaniem wody i wysychaniem gleby
  • fontanny, zraszacze, kaskady, strumienie – spowalniają odparowywanie i ucieczkę wody, wysychanie gleby, przegrzewanie budynku, obniżając temperaturę i nawadniając rośliny bez skomplikowanych zabiegów technicznych i instalacyjnych.

Umów się, by porozmawiać o rozwiązaniach dla Twojego domu, ogrodu lub firmy!