Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Światowy Dzień Ziemi – Inwestujemy w naszą planetę

Światowy Dzień Ziemi – Inwestujemy w naszą planetę

Światowy Dzień Ziemi.
Minęło ponad 50 lat od pierwszego Dnia Ziemi i narodzin ruchu promującego ideę troski o naszą planetę.
Motyw przewodni tegorocznej edycji to „Inwestujemy w naszą planetę”.
Po co taki dzień?
♻ Aby promować proekologiczne postawy i budować świadomość wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę
♻ Aby zatrzymać procesy niszczenia środowiska naturalnego – zanieczyszczenie powietrza, wody, proces gwałtownego globalnego ocieplania klimatu, skutkujące nasilającymi się i niszczącymi w skutkach zjawiskami – powodzie, susze, pożary, huragany…
WODA, ZIELEŃ, BIORÓŻNORODNOŚĆ, CZYSTE POWIETRZE – przenikające się elementy.
Zieleń jest niezbędna człowiekowi