Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Styczeń 2024 – Zielone dachy

Styczeń 2024 – Zielone dachy

Zielony dach to nie ekstrawagancja!

Wprowadzanie zieleni do zabetonowanych miast ma ogromne znaczenie.

Prawidłowo wykonany zielony dach to retencja wody opadowej oraz zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej.

Zielony dach spowalnia odpływ wody deszczowej do kanalizacji, zmniejsza obciążenie studzienek i ogranicza ryzyko podtopień.

Działajmy świadomie!