Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Roślinność spontaniczna

Roślinność spontaniczna

Zmiany klimatyczne, a zwłaszcza coraz częstsze susze i deszcze nawalne, zmieniają nastawienie do zagospodarowania terenów zieleni.

Proponujemy naszym klientom projekty i realizacje przyjaznych człowiekowi ogrodów, bazując na roślinności dzikiej, roślinności siedliskowej, roślinności rosnącej spontanicznie, roślinności synantropijnej, chaszczach i chwastach – w przeciwieństwie do dotychczas faworyzowanych wymagających pielęgnacji trawników, przycinanych, formowanych drzew i krzewów ozdobnych.

Utrzymanie zieleni formalnej generuje ogromne koszty, a przecież, pozwalając przyrodzie po prostu „robić swoje”, możemy uzyskać porównywalne korzyści – oczyszczanie powietrza, pochłanianie dwutlenku węgla, retencjonowanie wody, schładzanie otoczenia nawet o kilka stopni, a przede wszystkim możliwość zdrowego wypoczynku.

Chwasty i nieużytki ( czyli tzw. zieleń nieformalna, spontaniczna ) pochłaniają znacznie więcej szkodliwego dwutlenku węgla i magazynują większe ilości wody deszczowej niż tradycyjne wypielęgnowane trawniki, a dodatkowo są znacznie tańsze w obsłudze.

Roślinność synantropijna