Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Retencja deszczówki – oszczędność wody i pieniędzy

Retencja deszczówki – oszczędność wody i pieniędzy

Oferujemy przyjazne ekologii rozwiązania –  optymalny dobór form retencji  uwzględniający przepuszczalność gruntu, ukształtowanie terenu, funkcjonalność obiektu oraz warunki glebowe dla przewidywanej i istniejącej szaty roślinnej.

Czytaj więcej…