Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Ptaki w zieleni

Ptaki w zieleni

Ptaki są stałym elementem krajobrazu miejskiego, w dodatku bardzo urokliwym.
Czy można wyobrazić sobie wiosenne poranki bez śpiewu ptaków, zbiorniki wodne bez kaczek krzyżówek czy brzegi Wisły bez mew śmieszek?
Wiele gatunków ptaków w pełni zaaklimatyzowało się w środowisku miejskim, ich ostojami są śródmiejskie parki, ogrody, działki i cmentarze, a za miejsca lęgowe często służą budynki.
Jednak ze względu na modernizację budownictwa (większe powierzchnie wybetonowane, zamykane otwory wentylacyjne, docieplanie budynków mieszkalnych, duże powierzchnie szklane) i zmniejszającą się ilość starodrzewu – liczebność ptaków w mieście gwałtownie spada.
Dlatego w trosce o „skrzydlatych braci”, warto tak dobierać roślinność w naszym otoczeniu, by sprzyjała gniazdowaniu, dawała schronienie, a zimą stanowiła źródło pokarmu.