Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Otwarte zbiorniki retencyjne – oczka, stawy, kaskady…

Otwarte zbiorniki retencyjne – oczka, stawy, kaskady…

W świetle zmian klimatycznych i gwałtownych zjawisk pogodowych – burz, nawałnic, powodzi oraz nasilających się niedoborów wody, a także rosnących cen wody i odbioru ścieków – retencja wody, czyli ochrona i zagospodarowanie wody opadowej, staje się niezbędna.
Stawy i oczka wodne, kaskady i strumienie, pełniące funkcję studni chłonnych mogą również służyć jako miejsca przechwytywania nadmiaru wody opadowej – spowalniają odparowywanie i ucieczkę wody oraz zapobiegają wysychaniu gleby.