Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Oszczędzamy wodę

Oszczędzamy wodę

Zbieranie i wykorzystywanie deszczówki zmniejsza rachunki za wodę wodociągową o połowę!
Oferujemy przyjazne ekologii rozwiązania – optymalny dobór form retencji uwzględniający przepuszczalność gruntu, ukształtowanie terenu, funkcjonalność obiektu oraz warunki glebowe dla przewidywanej i istniejącej szaty roślinnej ☔️☔️☔️