Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

ogrody naturalne

chwasty w ogrodach naturalnych

28 marca – Dzień Chwastów

Ogrody naturalne pełne dzikiej przyrody, chwastów, lekko tylko uporządkowanych,

gdzie mech zastępuje fragmenty wypielęgnowanych trawników,

gdzie mniszki, stokrotki, fiołki tworzą barwne plamy na pozostawianych swobodnie, rzadko koszonych trawnikach.

 

Ogrody z naturalnymi ścieżkami kamiennymi, gdzie kamień przerastają łąkowe maki, chabry, jaskry.

Ogrody z naturalnymi elementami wodnymi – sadzawkami zasilanymi deszczówką, gdzie brzegi porastają kaczeńce, a przy ogrodzeniu rozrastają się pokrzywowe zagajniki.

 

Rośnie świadomość społeczna i zrozumienie konieczności ochrony bioróżnorodności, mitygacji skutków i adaptacji do zmian klimatycznych.

Rośnie potrzeba ogrodów dla zdrowia, harmoniirelaksu.

Rozwija się akceptacja obecności dzikiej przyrody, łąk kwietnych, zarośli – gdzie mniej ujarzmionej zieleni, a więcej bioróżnorodności.

Ogrodnictwo naturalne sprzyja bioróżnorodności i zwiększaniu potencjału ekosystemów.

Ogrody naturalne stanowią oazę ciszy, spokoju, łagodnych dźwięków natury, świeżego powietrza, zapachu kwiatów.

Są pełne chwastów, swobodne, kwitnące, szumiące. Zapraszają aby odzyskiwać zdrowie, energię, siłę, cieszyć się doskonałym samopoczuciem, tryskać  radością.

 

Szczęśliwie zmienia się obraz chwastów w społecznej świadomości.

Zgodnie z definicją chwast to niepożądana na danym obszarze roślina, konkurująca z gatunkami użytkowymi o zasoby potrzebne do życia, takie jak przestrzeń, woda, czy składniki pokarmowe pochodzące z gleby. Pojęcie dotyczy różnych zbiorowisk, w tym pól uprawnych, łąk, ogrodów.

Występują niemalże wszędzie, i chociaż wciąż kojarzone są zwykle negatywnie, warto spojrzeć na nie nieco inaczej i potraktować jako istotny element ekosystemu – rosną po prostu w miejscu, którego przeznaczenie miało być z założenia inne. Pojęcie „niechciane” należy tu potraktować względnie. Zostały stworzone przez naturę, znaczy to więc że nie powinny zostać z niej wykluczone. Posiadają zarówno wartość użytkową, jak i estetyczną. Ponadto, wiele uznanych za chwasty roślin jest dziś na granicy wyginięcia.

 

Chwasty należą do roślin synantropijnych – ich występowanie związane jest z działalnością człowieka. Przystosowały się do życia w środowisku silnie przekształconym, w tym w miejscach, których bardziej wymagające rośliny by nie tolerowały.

Ich istotną cechą jest płodność – duża liczba produkowanych nasion sprzyja zasiedlaniu i przetrwaniu. Na ich żywotność ma wpływ także sezonowość oraz długi okres spoczynku.

Więcej o chwastach…