Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Ogrody deszczowe formą retencji

Ogrody deszczowe formą retencji

Ogrody deszczowe zbierają nadmiar wody opadowej i spowalniają jej wnikanie do gruntu, tym samym zmniejszając odpływ deszczówki do kanalizacji deszczowej.
Tego typu proponowane przez nas rozwiązania przyczyniają się do tworzenia korzystnego dla ludzi, zwierząt, roślin mikroklimatu, tj. zmniejszenia odpływu powierzchniowego wody deszczowej z terenów biologicznie czynnych i odciążenia instalacji kanalizacyjnej oraz zasilenia wód podziemnych.
Rośliny w ogrodzie deszczowym