Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Ogrodnictwo sprzyjające bioróżnorodności

Ogrodnictwo sprzyjające bioróżnorodności

NATURALNE OGRODNICTWO POZYTYWNE

 

Pierwsze w Polsce ogrodnictwo pozytywne – ogrodnictwo naturalne, bez stresów.

Ogrodnictwo dla zdrowia, harmonii, relaksu, dla dobrego nastroju i dobrego samopoczucia.

 

W odpowiedzi na rosnące potrzeby ogrodów dla zdrowia fizycznego i psychicznego, poprawy kondycji fizycznej i psychicznej, dla relaksu, dla harmonii powstało naturalne ogrodnictwo pozytywne.

 

Nowa filozofia terenów zieleni, ogrodów przydomowych, zielonych tarasów, balkonów, zielonych ścian i okien – ogrody, parki, skwery, domowe przestrzenie wypełnione zielenią, wolne od chemicznych preparatów, hałasu kosiarek, bez uciążliwych wypielęgnowanych trawników i czasochłonnych zabiegów pielęgnacyjnych.

 

Akceptacja dla obecności dzikiej przyrody, dla chwastów, zrozumienie konieczności ochrony bioróżnorodności.

Ogrody przeciwdziałające zmianom klimatycznym i łagodzące skutki tych zmian.

 

Ogrody wypełnione dobrą, pozytywną energią.

Ogrody pełne łagodnych dźwięków natury.

Ogrody dopełnione naturalnymi materiałami – kamieniem, drewnem.

 

Kamień w nawierzchniach przepuszczalnych, ściółkowanie prawidłowo dobranym kamieniem.

Mała architektura – elementy drewna, kamiennych gabionów – wolne od betonu i plastiku.

 

Ogrodnictwo naturalne sprzyja bioróżnorodności i zachowaniu ekosystemów.

Ogrodnictwo dla zdrowia