Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Ogród deszczowy jako forma retencji

Ogród deszczowy jako forma retencji

W ogrodach deszczowych w prosty sposób woda opadowa jest zatrzymywana,  rozsączana i zatrzymana przez rośliny, co powoduje stopniowe oddawanie jej do atmosfery. Istotne zwłaszcza w okresach suszy – podnosi się wilgotność powietrza, a to poprawia mikroklimat.