Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Nowy sezon 2023

Nowy sezon 2023

Witamy w nowym sezonie!
Od wielu lat propagujemy ekologiczne i nowoczesne rozwiązania przyjazne dla klimatu – środowiska – zdrowia człowieka, zajmując się:
☔zabezpieczaniem przed wodą (hydroizolacje w technologii membran EPDM i PCV dachów płaskich i tarasów – dachy balastowe i żwirowe, zielone dachy oraz tarasy zielone, żwirowe i wentylowane),
💦zagospodarowaniem wody opadowej – retencją (stawy, sadzawki, oczka wodne, nawadnianie ekologiczne, zbiorniki retencyjne, elementy wodne, nawierzchnie przepuszczalne, nawierzchnie żwirowe, łąki kwietne i studnie chłonne)
🍀zagospodarowaniem zieleni (zieleń w przestrzeni miejskiej, mieszkalnej i biurowej – ogrody ekologiczne, naturalne i bioróżnorodne, sensoryczne, śródziemnomorskie, w zgodzie z naturą, ogrody deszczowe, trawniki kamienne i alternatywne, łąki kwietne, zielone tarasy, zielone dachy, mikroklimatyczne strefy relaksu w biurach i domach).