Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Nawierzchnie przepuszczalne w ogrodzie

Nawierzchnie przepuszczalne w ogrodzie

Naturalne nawierzchnie przepuszczalne – nawierzchnie żwirowe, kamienne, brukowe – mają za zadanie odprowadzenie nadmiaru wody opadowej bezpośrednio do gruntu w miejscu opadu i zasilenie wód podziemnych.