Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Naturalne nawozy

Naturalne nawozy

W sytuacji, gdy rośliny w ogrodzie słabo rosną i wyraźnie czegoś im brakuje – warto zastanowić się, jak można im pomóc.
Odpowiedzią jest nawożenie.
Przez cały sezon wegetacyjny można roślinę nawozić nawozami naturalnymi.
Do tego celu możemy wykorzystywać:
🍀kompost, stanowiący naturalny, bardzo cenny nawóz organiczny, produkowany we własnym kompostowniku.
🍀obornik, czyli zmieszane odchody zwierząt ze ściółką.