Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Nasze jesienne realizacje

Nasze jesienne realizacje

W ostatnim czasie zakończyliśmy kilka realizacji – termoizolacje i hydroizolacje w technologii membran EPDM – dachy balastowe żwirowe:
🏠 dach oranżerii przy domu jednorodzinnym w Mikołowie
🏣 stropodachy domu jednorodzinnego w Gostyni
🏡 stropodach i dach nad garażem domu jednorodzinnego w Mikołowie
🏩 taras domu jednorodzinnego w Sierakowicach.
Dachy balastowe