Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Mała retencja – naturalne nawierzchnie żwirowe

Mała retencja – naturalne nawierzchnie żwirowe

Zadaniem małej retencji jest zatrzymanie jak największej ilości wody opadowej w miejscu opadu.

Ogromne znaczenie mają tu naturalne nawierzchnie przepuszczalne – zamiast betonowych i asfaltowych alejek.

Ścieżki i podjazdy żwirowo – kamienne są nie tylko estetyczne i trwałe, ale także pozwalają na odpływ wody opadowej bezpośrednio do gruntu, odciążając kanalizację deszczową.

Nawierzchnia żwirowa w ogrodzie