Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Maj 2024 – Nawierzchnie przepuszczalne

Maj 2024 – Nawierzchnie przepuszczalne

W świetle zmian klimatycznych, gwałtownych zjawisk pogodowych – burz, nawałnic, powodzi oraz nasilających się niedoborów wody, a także rosnących cen wody i odbioru ścieków – retencja wody, czyli ochrona i zagospodarowanie wody opadowej staje się niezbędna.
Naturalne powierzchnie przepuszczalne – nawierzchnie żwirowe, kamienne, brukowe – mają za zadanie odprowadzanie wody opadowej bezpośrednio do gruntu w miejscu opadu i zasilenie wód podziemnych.
DZIAŁAJMY ŚWIADOMIE!