Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Kwiecień 2024 – Naturalne klimatyzatory

Kwiecień 2024 – Naturalne klimatyzatory

Przeciętne drzewo daje efekt chłodzenia równoważny dwu lub trzem potężnym klimatyzatorom, działającym w sposób ciągły. Efekt ten występuje w procesie znanym jako ewapotranspiracja, podobnym o tego, w jaki sposób ludzie pocą się, aby obniżyć temperaturę ciała. W upalny dzień na zacienionej ulicy, na pełnym drzew i krzewów miejskim skwerze, w zacienionym zakątku ogrodu jest zdecydowanie chłodniej, temperatura jest niższa o kilka, a nawet kilkanaście stopni w porównaniu do miejsc niezadrzewionych.

DZIAŁAJMY ŚWIADOMIE!