Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Konferencja Wodna ONZ

Konferencja Wodna ONZ

Marzec – obchody Światowego Dnia Wody.

Marzec – Konferencja Wodna ONZ w Nowym Jorku.

Cel – poprawa dostępu do wody i warunków sanitarnych do roku 2030. Obecnie prawie miliard ludzi nie ma dostępu do czystej wody pitnej, a 2,6 miliarda ludzi na świecie nie ma podstawowych warunków sanitarnych.

Marzec – najnowszy dokument Ewy Ewart pt. „Do ostatniej kropli”.

Na przykładzie katastrofalnego stanu rzek autorka ukazuje, jak nieodpowiedzialne i nieprzemyślane działanie człowieka doprowadziło do kryzysu wodnego i jakie działania proekologiczne wdrożyć, by już za kilka lat nie doświadczyć spadku dostępności wody na poziomie 40 procent.

Włączmy się wspólnie w te działania – oszczędzajmy, oczyszczajmy, wykorzystujmy ponownie.

W świetle zmian klimatycznych, gwałtownych zjawisk pogodowych – burz, nawałnic, powodzi oraz nasilających się niedoborów wody –  ochrona wody to podstawowy cel naszego działania. Bez niej nie ma rolnictwa, przemysłu, produkcji… Nie ma życia. Nie ma nas.