Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Zapraszamy na wystawę

Zapraszamy na wystawę

Wystawa „Kominy buchające zielenią”, którą prezentujemy w siedzibie naszej firmy,
  • na postindustrialnym, pokopalnianym terenie szybu Wilson w Katowicach,
  • na pograniczu Janowa i Szopienic – najbardziej zdegradowanych przemysłem i zaniedbanych dzielnic Katowic,
pokazuje, jak można kominy kojarzyć inaczej, jak mogą one stać się odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne, zdrowotne i wpisać się w mądre działania na rzecz spowalniania zmian klimatycznych, ograniczania i łagodzenia ich skutków, odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy, respektu i podziwu dla otaczającej nas przyrody.