Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Ekologiczne ogrody

Ekologiczne ogrody

Zmiany klimatyczne, a zwłaszcza coraz częstsze susze i deszcze nawalne, zmieniają nastawienie do zagospodarowania terenów zieleni.
Szczególny nacisk kładzie się na gromadzenie i wykorzystanie wody deszczowej w ogrodach, a także na sadzenie roślin mniej wymagających i odporniejszych na suszę.
Proponujemy naszym klientom proekologiczne i przyjazne człowiekowi ogrody, bazując na roślinności synantropijnej (czyli siedliskowej, wyrastającej spontanicznie) w przeciwieństwie do dotychczas faworyzowanych założeń formalnych (wymagające pielęgnacji trawniki, drzewa i krzewy ozdobne).