Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi

Troska o naszą planetę, o Ziemię.

 

„Ziemi nie dziedziczymy po rodzicach, ziemię pożyczamy od dzieci.”

Aby oddać ją dzieciom w stanie przynajmniej niepogorszonym naszym celem powinno być teraz spowolnienie zmian klimatycznych.

Zmiany klimatyczne prowadzą do ekstremalnych zjawisk pogodowych, do gwałtownych burz, opadów nawalnych, powodzi oraz susz i pożarów, powodujących zniszczenia całych fragmentów ekosystemów i zachwiania bioróżnorodności.

Wszystkie działania mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz łagodzenie skutków tych zmian pomagają ocalić Ziemię, zachować naszą planetę żywą dla przyszłych pokoleń, zapewniającą wszystkim istotom dostęp do wody, świeżego i czystego powietrza.

 

W firmie Exosystem koncentrujemy nasze działania na ochronie budynków przed wodą i ucieczką ciepła oraz urządzaniu proklimatycznych terenów zieleni wokół budynków.

Skuteczne hydroizolacje i termoizolacje zapewniają ochronę przed wodą – ochronę termoizolacji, murów, stropów przed zawilgoceniem poprawiając efektywność energetyczną budynków, zmniejszając zużycie energii. Energię wciąż pozyskujemy głównie ze źródeł nieodnawialnych, jej stosowanie generuje procesy niszczące dla planety.

Mniejsze zużycie energii ogranicza emisję CO2.

 

Precyzyjnie zebrana z prawidłowo zaizolowanych powierzchni woda opadowa jest następnie :

magazynowana w zbiornikach retencyjnych i wykorzystywana do celów gospodarczych, w ogrodowych zbiornikach ozdobnych, w ogrodach deszczowych – ta woda nic nie kosztuje, a będzie szczególnie cenna w okresach przedłużającej się suszy i reglamentacji wody z sieci wodociągowej

oddawana do gruntu w miejscu opadu w procesie spowolnionego spływu – z zielonych dachów, tarasów balastowych – żwiry, ogrody dachowe, z nawierzchni przepuszczalnych ( a tylko nadmiar trafia do kanalizacji burzowej ).

 

Projektowane w sposób zrównoważony ogrody, tereny zieleni osiedlowej, miejskiej uwzględniają zachowanie istniejących elementów krajobrazu, z pełną szacunku postawą wobec dzikiej przyrody, z poszanowaniem chwastów, roślin dzikich, owadów.

Przyroda jest jedynie nieznaczne przekształcana w celu podniesienia estetyki, bezpieczeństwa, komfortu.

Prawidłowo dobrana i prawidłowo utrzymywana zieleń wokół budynków, pomiędzy budynkami zapewnia :

czyste powietrze ( filtrowanie powietrza, fitoremediacja )

komfort cieplny bez urządzeń mechanicznych, np. klimatyzatorów, nadmiernego zużycia energii, bez hałasu,

korzystny dla zdrowia mikroklimat ( elementy wodne skomponowane z zielenią )

bioróżnorodność ( łąki kwietne, zadarnienia, żywopłoty, kwitnące rośliny, wabiące motyle, pszczoły )

– ograniczenie stosowania preparatów chemicznych.

 

Zieleń łagodzi skutki zmian klimatycznych i przeciwdziała zmianom klimatycznym.

 

Woda i zieleń