Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Dom w brzozach i sosnach

Dom w brzozach i sosnach

Zakończyliśmy realizację k/Pyrzowic – dom w brzozach i sosnach – termo i hydroizolacje na tarasach i dachach wykonaliśmy membraną EPDM– całość wykończona została naturalnym kamieniem – żwirem rzecznym stanowiącym balast.

Naturalna całość wpisuje się w naturalny, rozległy krajobraz łąk i pól, sosnowych i brzozowych lasów.

 

Balast żwirowy pełni istotne funkcje proklimatyczne :

– obniża temperaturę nawierzchni

– zapobiega przegrzewaniu pomieszczeń zlokalizowanych pod stropami

– spowalnia spływ wody opadowej nie dopuszczając do lokalnych podtopień.

Woda spływając powoli, wnika stopniowo w grunt, pozostając w miejscu opadu.

To spowolnienie spływu jest szczególnie istotne w świetle zmian klimatycznych wywołujących m. in. gwałtowne zjawiska pogodowe, w tym nawalne deszcze powodujące powodzie, zalania terenów i budynków.

Pozostawienie wody w miejscu opadu przeciwdziała pogarszaniu się sytuacji hydrologicznej i hydrogeologicznej.

Dach balastowy

Drzewa wokół budynku pełnią funkcję naturalnych klimatyzatorów.