Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Dbajmy o owady

Dbajmy o owady

Owady zapylające są niezwykle potrzebne do rozmnażania wielu gatunków roślin, także tych, które są pożywieniem dla zwierząt i ludzi.
Niestety, populacje motyli czy pszczół co roku masowo giną m.in. w wyniku ocieplania klimatu czy korzystania z nawozów sztucznych i oprysków owadobójczych.
Pomyślmy o nich w naszych ogrodach – używajmy ekologicznych nawozów i środków ochrony.
Od wielu lat propagujemy ogrody naturalne – zakładamy łąki kwietne, które są „domem” dla ponad 300 gatunków roślin i zwierząt i od lat tworzymy zakątki przyjazne pszczołom i motylom.