Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Akupunktura miasta

Akupunktura miasta

Akupunktura miasta czyli ukierunkowane i punktowe „ukłucia” zielenią w przestrzeni miejskiej, zmierzające do jej naprawy, ożywienia i aktywizacji.
W obliczu zmian klimatycznych wprowadzanie zieleni do zabetonowanych miast ma ogromne znaczenie: zwiększenie bioróżnorodności i powierzchni biologicznie czynnych, obniżenie temperatury w środku gęstej zabudowy, zatrzymanie wody deszczowej i odciążenie studzienek, obniżenie hałasu i pochłanianie szkodliwych gazów i pyłów, a w końcu – poprawa estetyki i pozytywny wpływ na samopoczucie mieszkańców.
Zieleń w ogrodach przydomowych, zwłaszcza w centrach miast – ma wiele zalet:
🍀 obniża poziom hałasu – gwarantuje ciche i komfortowe wnętrza
🍀 zapewnia czyste powietrze – pochłania szkodliwe pyły i gazy
🍀 ma pozytywny wpływ na mikroklimat – obniża temperaturę otoczenia, stabilizuje wilgotność
🍀 poprawia nastrój – korzystnie wpływa na samopoczucie, sprawia, że się częściej uśmiechamy 🙂