Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

3 marca – Dzień Dzikiej Przyrody

3 marca – Dzień Dzikiej Przyrody

Dzień Dzikiej Przyrody, obchodzony 3 marca, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu zwiększenia świadomości o wartości dzikiej przyrody oraz potrzebie jej ochrony. Jest to kluczowy moment, aby zwrócić uwagę na zagrożenia dla dzikiej fauny i flory oraz promować działania na rzecz zachowania naturalnego dziedzictwa Ziemi.

Dzika przyroda to wszystkie naturalne ekosystemy, organizmy i procesy, które nie zostały znacząco zmienione przez działalność człowieka. Od niezmierzonych oceanów, przez dziewicze lasy tropikalne, po rozległe sawanny – dzika przyroda jest domem dla niezliczonych gatunków roślin, zwierząt oraz mikroorganizmów. Jest nie tylko źródłem piękna i inspiracji, ale odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu równowagi ekologicznej na naszej planecie.

Dzień Dzikiej Przyrody, który przypada właśnie dziś 3 marca, w coraz większym stopniu łączy się z dyskusją o zmianach klimatycznych, które mają bezpośredni wpływ na przetrwanie dzikich gatunków i ekosystemów. W obliczu rosnącej świadomości o negatywnym wpływie działalności człowieka na klimat, ten dzień nabiera nowego znaczenia.

Zmiany klimatyczne prowadzą do ekstremalnych warunków pogodowych, wzrostu poziomu mórz, zmian w rozmieszczeniu opadów i temperatur, co wszystko razem wpływa na naturalne i dzikie siedliska.

Dzika przyroda

Dzień Dzikiej Przyrody staje się więc okazją do podkreślenia potrzeby globalnych działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.