Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Naturalne rozwiązania do ogrodu – piękne i przyjazne środowisku

Naturalne rozwiązania do ogrodu – piękne i przyjazne środowisku

Naturalne ogrodnictwo

zamiast trawników,

zamiast roślin obcych, wymagających,

zamiast szczelnych brukowanych chodników,

zamiast sztucznego nawadniania,

zamiast marnowania deszczówki

zamiast błyskawicznego spływu wody opadowej i niewydolności studzienek kanalizacyjnych, zalań posesji,

zamiast pozbywania się cennej wody,

zamiast chemii w ogrodach

proponujemy rozwiązania alternatywne, piękne, ale przyjazne dla zdrowia i dla środowiska:

  • trawniki alternatywne
  • rośliny siedliskowe i dzikie, odporne na suszę – niewymagające nawadniania
  • nawierzchnie przepuszczalne –  spowolniony spływ i pozostawienie wody w miejscu opadu (swobodne wsiąkanie w grunt – poprawa sytuacji hydrologicznej)
  • zbiorniki retencyjne zbiorniki retencyjne (używanie wody do celów gospodarczych i spowolniony spływ), sadzawki, mokre kamienie, ogrody deszczowe (mikroklimat)
  • ściółkowanie naturalne
  • ziołowe preparaty ochronne
  • naturalne nawozy.