2 lutego - Dzień Mokradeł - Exosystem Sp. z o.o. | Usługi zabezpieczenia przed wodą, zagospodarowanie wody, architektura krajobrazu
Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

2 lutego – Dzień Mokradeł

2 lutego – Dzień Mokradeł

Chrońmy wodę – to skarb ! ….

w różnych formach i postaciach – woda magazynowana w lodowcach, w mokradłach, torfowiskach, podmokłych łąkach, ale także w zielonych dachach, w stawach, sadzawkach i rozlewiskach.

Mokradła, torfowiska, podmokłe łąki traktujmy jak sprzymierzeńców w walce o zdrowy klimat. Są one cennym rezerwuarem wody, której deficyt obserwujemy.

Osuszanie terenów: łąk i torfowisk prowadzi do zaburzenia ekosystemów, utraty bioróżnorodności, a w przypadku torfowisk – do wzmożonej emisji CO2.

Dziś  dzień mokradeł i obszarów wodno – błotnych.

Czytaj więcej o bagnach i torfowiskach…

dav