Kominy buchające zielenią - Exosystem Sp. z o.o. | Usługi zabezpieczenia przed wodą, zagospodarowanie wody, architektura krajobrazu
Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Kominy buchające zielenią

Kominy buchające zielenią

Projektowanie zrównoważone to minimalna ingerencja w środowisko, w naturę,
maksymalne przygotowanie terenu zieleni – tarasów, otoczenia budynków – na ulewy, nawałnice, susze…
Dysponujemy bardzo ciekawymi rozwiązaniami w tym zakresie.
Zapraszamy na wystawę – póki kwitnie oraz na nasz profil na FB.