Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

W Polsce brakuje wody

W Polsce brakuje wody

Czy wiecie, że Polska należy do grupy państw szczególnie narażonych na deficyt wody?

Pod względem zasobności wody ( porównywalnej z Egiptem ) jesteśmy na przedostatnim miejscu w Europie!

Zgromadzenie, zagospodarowanie oraz zatrzymanie maksymalnie dużej ilości wody w miejscu opadu – taki jest cel naszego działania. Przyczynimy się do stworzenia mikroklimatu korzystnego dla ludzi, zwierząt, roślin, tj. zmniejszenia odpływu powierzchniowego wody z terenów biologicznie czynnych oraz zasilenia wód podziemnych.