Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Kolejna współpraca z firmą developerską z Mikołowa

Kolejna współpraca z firmą developerską z Mikołowa

Rozpoczęliśmy prace na kolejnych tj. siódmym i ósmym budynku bliźniaczym na osiedlu domów w Tychach.
Za nami wykonanych już 6 identycznych bliźniaków.
Zamontujemy spadki, termoizolacje i hydroizolację w technologii membran PCV.