17 czerwca - Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą - Exosystem Sp. z o.o. | Usługi zabezpieczenia przed wodą, zagospodarowanie wody, architektura krajobrazu
Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

17 czerwca – Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

17 czerwca – Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

Przewlekła susza jest jednym z najbardziej destrukcyjnych zjawisk naturalnych, niosąc za sobą konsekwencje dotkliwe dla gospodarki, środowiska i społeczeństwa.

Problem ten, mimo że nie towarzyszy ludziom wyłącznie w ostatnich dekadach, jest coraz częściej zauważany i omawiany.

Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w styczniu 1995 roku Światowy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy zachęca nas do refleksji na temat możliwych rozwiązań zwalczania i zapobiegania skutkom długotrwałego wysuszenia gleby, poprzez podejmowanie indywidualnych i ogólnospołecznych działań.

Dlaczego dochodzi do pustynnienia?