Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Kompleksowe prace na dachach w Piekarach Śląskich

Kompleksowe prace na dachach w Piekarach Śląskich

Wykonaliśmy kompleksowe prace na dachach 2 budynków w Piekarach Śląskich na zlecenie współpracującej z nami od wielu lat firmy wykonawczej z Nakła Śląskiego.
Zamontowaliśmy termoizolację wełną mineralną, hydroizolację membraną PCV w systemie montażu mechanicznego oraz odwodnienie i obróbki blacharskie.