Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Woda w ogrodzie

Woda w ogrodzie

Woda jest niezbędna do życia.
W wyniku zmian klimatycznych i często występujących w ostatnich latach susz – już wkrótce może jej zabraknąć.
Zadbajmy wspólnie o klimat – posadzimy w Twoim ogrodzie drzewa, założymy łąki kwietne, zamontujemy zbiornik retencyjny do wykorzystania deszczówki, zbudujemy nawierzchnie przepuszczalne…