Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

Jak zminimalizować podatek od deszczu?

Jak zminimalizować podatek od deszczu?

Zbieranie i zagospodarowanie wody opadowej w miejscu opadu ogranicza odpływ deszczówki do kanalizacji deszczowej – a tym samym redukuje ryzyko lokalnych podtopień i zmniejsza „podatek deszczowy”.

Ogród deszczowy