Katowice
Ul. Oswobodzenia 1 budynek F
OCHRONA PRZED WODĄ ● RETENCJA ● ZIELEŃ

10-ty Stycznia – Dzień Lodowców

10-ty Stycznia – Dzień Lodowców

To właśnie DZIŚ 10-tego Stycznia obchodzimy Dzień Lodowców i dlatego DZIŚ skupmy swoją uwagę na tym niezwykle ważnym (dla naszego życia) temacie – na lodowcach i wodzie.

Od początku XX wieku wiele lodowców na całym świecie gwałtownie topnieje powodując m. in. spadek dostępności wody pitnej oraz podniesienie poziomu mórz – zalania terenów zamieszkałych, pól uprawnych i miast.

Powodem tych zmian jest m.in. nadmierna emisja CO2 i innych gazów cieplarnianych, jaka ma miejsce od czasu rewolucji przemysłowej. Eksperci wskazują, że ogromny wpływ na to niepokojące zjawisko ma działalność człowieka.

Działajmy świadomie – w trosce o naturę, aby człowiek mógł zostać na Ziemi.

 

Lodowce to największy rezerwuar wody pitnej dla ludzi!

71% powierzchni Ziemi to woda, w tym:

  • 97,5% to morza i oceany
  • pozostałe 2,5% to woda słodka (pitna) – niewiele, prawda?

70% zasobów wody słodkiej jest zgromadzone w lodowcach i lądolodach!

(Dane z książki pt. „Początek końca? Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu” Jakub Małecki, Julita Mańczak)

 

Topniejące lodowce to:

❌ podnoszenie się poziomu mórz

❌ spadek dostępności wody pitnej

❌ coraz częstsze powodzie

❌ utrata środowiska naturalnego przez zwierzęta zamieszkujące bieguny, co zaburza utrwalane przez wieki łańcuchy pokarmowe

❌ ekstremalne zjawiska pogodowe na całym świecie

❌ wyginięcie wielu gatunków, ponieważ lodowce są naturalnym siedliskiem wielu zwierząt, zarówno lądowych, jak i wodnych

❌ wzrost temperatury powietrza i oceanów, co powoduje częstsze i intensywniejsze sztormy przybrzeżne, w tym huragany i tajfuny

Szacuje się, że gdyby największe czapy lodowe stopiły się, podniosłoby to znacznie poziom mórz na świecie, nawet o 6 metrów! Tym samy większość miast zlokalizowanych na wybrzeżach kontynentów znikłaby z powierzchni Ziemi.

 

Co możemy zrobić aby złagodzić w przyszłości coraz bardziej dotkliwe dla nas skutki zmiany klimatu?

Najlepszym sposobem zapobiegania pogłębianiu zmian klimatycznych, topnieniu lodowców jest podjęcie działań w celu zmniejszenia śladu węglowego na osobę.

Indywidualne działania mają ogromne znaczenie. To przede wszystkim:

🌿 rozsądne zużycie wody m. in. poprzez retencje wody opadowej

🌿 rozsądne zużycie prądu – tylko tam i gdzie to niezbędne – korzystanie z alternatywnych źródeł energii np. baterii słonecznych

🌿 rozsądne ogrzewanie – ocieplenie budynku, optymalna temperatura, wymiana kotła na bardziej przyjazny środowisku – z mniejszą emisyjnością spalin (tlenku siarki, tlenku azotu i CO2)

🌿 maksymalizowanie ilości zieleni w otoczeniu, ochrona lasów, mokradeł i dzikiej roślinności

🌿 korzystanie z energooszczędnych żarówek

🌿 wyłączanie nieużywanych urządzeń z zasilania

🌿 korzystanie z transportu publicznego lub roweru

🌿 używanie naturalnych środków czystości w gospodarstwie domowym

🌿 zmniejszenie użycia chemikaliów np. dezodorantów

🌿 sadzenie drzew

🌿 szerzenie wiedzy na temat roli lodowców w regulowaniu klimatu.

Kalendarz, który stworzyliśmy, to jedno z naszych proekologicznych działań, które ma na celu budowanie świadomości wielkości skali problemów jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne, a tym samym gwałtowne zjawiska pogodowe – burze, nawałnice, powodzie oraz susze.

Zajmujemy się szeroko rozumianą infrastrukturą – niebieską i zieloną – projektowaną w sposób zrównoważony, tak aby spowalniać zmiany, łagodzić skutki zmian klimatycznych i przygotowywać otoczenie zewnętrzne do radzenia sobie ze skutkami zmian klimatycznych.

Proponujemy rozwiązania projektowe przyjazne dla klimatu = środowiska = zdrowia człowieka, czyli plany ekozagospodarowania terenu – wdrażanie systemów zarządzania wodą opadową  i odpadami oraz wdrażanie systemów ekoklimatyzacyjnych – projektowanie zieleni we wnętrzach, na tarasach, w ogrodach – rośliny filtrujące zanieczyszczenia, poprawiające jakość powietrza i optymalizujące temperaturę.

Zapraszamy do współpracy!